ສປປ ລາວ ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 1.272 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ. 30/12/2021

ສປປ ລາວ ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 1.272 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ. 30/12/2021

ສປປ ລາວ ລາຍງານ ກວດພົບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ໃນວັນພະຫັດ 30/12/2021 ກວດພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 1.272 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +5 ຄົນ.

ຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດ ອາດມີການປ່ຽນແປງ ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ຄະນະສະເພາະກິດ ຈະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມ

ຂ່າວທົ່ວໄປ