ເຈັບທ້ອງເກີດລູກກະທັນຫັນ“ເກີດລູກຄາລົດເມ” ປ້າຍລົດເດີມື້ແລງ

ເຈັບທ້ອງເກີດລູກກະທັນຫັນ“ເກີດລູກຄາລົດເມ” ປ້າຍລົດເດີມື້ແລງ

ເຫດເກີດຕອນເຊົ້າວັນທີ 15ທັນວາ 2021 ເມືອຂ້າພະເຈົ້າຂັບລົດອອກມາແຕ່ຄິວລົດເຊໂນ

ເເມ່ປຸ້ງ : ໂຊເຟີຂ້ອຍເຈັບທ້ອງຄືປວດຖ່າຍ ແຕ່ເປັນລະເຊົາເປັນລະເຊົາ

ຂ້ອຍ: ແມ່ນເຈົ້າເຈັບທ້ອງສິເກີດລູກບໍ່, ເຈົ້າຄອງສິເກີດລະບໍ່

ແມ່ປຸ້ງ: ບໍແນ່ໃຈ, ຫມໍນັດທ້າຍເດືອນ ສິເມືອເກີດລູກຢູ່ໃຕ້, ຂ້ອຍຍ້າຍມານອນຕຽງຫນ້າໄດ້ບໍ່.

ຂ້ອຍ: ນອນຕຽງເກົ່າຫັນແລະ ຈັ່ງບໍມີຄົນກວນ

ຕໍ່ມາກໍ່ເຈັບແຮງຂື້ນ ດີແຕ່ຄົນໂດຍສານມານຳມີນັກຮຽນເເພດ ແລະຄົນໂດຍສານຊ່ວຍກັນເບີງ, ຂ້ອຍກໍ່ໃຫ້ແອັດລົດເອົາຜ້າຫົມຜ້າປູໃຫ້

ຕໍ່ມາເວລາປະມານ5ໂມງເຊົ້າ ແມ່ປຸ່ງໄດ້ເກີດລູກອອກມາ ແມ່ ແລະ ລູກປອດໄພ ຈົນມາຮອດປາກຊ່ອງເມືອງສອງຄອນ ຂ້ອຍກໍ່ໄດ້ຈອດລົດ ໃຫ້ແອັດກັບຄົນໂດຍສານ ໄປນໍາແພດ ຢູ່ໂຮງຫມໍເມືອງສອງຄອນ ມາຕັດສາຍແຮ່.

ຂ້ອຍຖາມແພດວ່າໄປຕໍ່ບໍເປັນຫຍັງບໍ, ໄປຕໍ່ໄດ້ ຈາກນັ້ນຂ້ອຍ ກໍ່ມັດແຂນ ແມ່,ລູກ ແລະ ແພດ ຈາກນັ້ນກໍ່ເດີນທາງຕໍ່. ຮອດນາປົ່ງກໍ່ຊື້ເຂົ້າ, ປີ້ງໄກ່ ແລະ ນົມໃຫ້ແມ່ລູກອ່ອນ. ພໍຮອດປາກເຊກໍ່ມີພີນ້ອງມາຖ້າຮັບເອົາ

ຂ້ອຍດີໃຈຫລາຍແມ່ລູກປອດໄພ ແລະ ມັດແຂນເອົາລູກຊາຍ ບຸນທຳແລະ ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ “ທ້າວ ລົດເມ”ເອົາເບີນໍາກະບໍທັນຄາຕື່ນເຕັ້ນຢູ່ “ຝາກແຊຣ” ໃຫ້ເພີ່ນເຫັນໂພສນີ້ ແລະກະຕິດຕໍ່ກັບມາແນ່ເດີ້ “ແກ້ວ ສາຍໃຕ້” 02099888489

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ