ຂ່າວດີ ແຊຕໍ່ ຮັບຊື້ເງີນຫມັ່ນ ປີ 1890 ອັນລະ 20 ລ້ານກີບ

ຂ່າວດີ ແຊຕໍ່ ຮັບຊື້ເງີນຫມັ່ນ ປີ 1890 ອັນລະ 20 ລ້ານກີບ

ຮັບຊື້ເງີນຫມັ່ນປີ 1890 ອັນລະ20ລ້ານກີບ

ໃຜມີຕິດຕໍມາເດີ 02092527882 ຖ້າຢູ່ ເມືອງສີງ,ເມືອງລອງ,ເມືອງນ້ຳທາ,ພູຄາ,ນາແລ ໄປຊື້ຮອດເຮືອນຕ່າງແຂວງກໍຮັບ

ຊື້ທົ່ວປະເທດລາວເດີຂໍຍ້ຳ 20,000,000ກີບຕໍອັນ

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ