ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄທ ຈັບ ຊ່າງຕັດຜົມຄົນລາວ ໃນຂໍ້ຫາ ຍາດອາຊີບຄົນໄທ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄທ ຈັບ ຊ່າງຕັດຜົມຄົນລາວ ໃນຂໍ້ຫາ ຍາດອາຊີບຄົນໄທ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄທ ໄດ້ເຂົ້າຈັບຊ່າງຕັດຜົມຄົນລາວໃນຂໍ້ຫາ ດໍາເນີນການປະກອບອາຊີບເປັນຊ່າງຕັດຜົມ ຊຶ່ງເປັນອາຊີບທີ່ສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ແຕ່ຄົນໄທຢູ່ຖະໜົນປະຊາອຸທິດກຸງເທບມະຫານະຄອນ.

ອາຊີບຕັດຜົມເປັນໜຶ່ງໃນ 39 ອາຊີບທີ່ສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ສະເພາະຄົນໄທ ແລະ ຫ້າມໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດດໍາເນີນອາຊີບດັ່ງກ່າວເດັດຂາດ

ສປປ ລາວ ເຮົາເດຈະນໍາໃຊ້ມາດຕະການແນວໃດເພື່ອຄວບຄຸມຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຍາດແຍ່ງອາຊີບຂອງຄົນລາວເຮົາ ?

ຂ່າວທົ່ວໄປ