ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວໄທ7ຄົນທີ່ຫຼົງປ່າມາຝັ່ງລາວພ້ອມສັກວັກຊິນໃຫ້ກ່ອນສົ່ງກັບປະເທດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຊາວໄທ7ຄົນທີ່ຫຼົງປ່າມາຝັ່ງລາວພ້ອມສັກວັກຊິນໃຫ້ກ່ອນສົ່ງກັບປະເທດ

ກໍລະນີຊາວບ້ານຊາວໄທເຂົ້າໄປເກັບເຫັດພື້ນທີ່ແນວຊາຍແດນໄທລາວ ຈົນຫລົງປ່າຍ່າງຂ້າມໄປພື້ນທີ່ເຂດແດນ ສປປ.ລາວ

.

ແລະ ຖືກທາງການຈັບຕົວໄປ ທັງຫມົດ 7 ຄົນລ່າສຸດຫນ່ວຍງານຣາຊະການຝ່າຍໄທ ຕິດຕໍ່ຂໍຮັບຕົວໄດ້ແລ້ວ ໂດຍລາວຂໍກັກຕົວໄວ້ທັງຫມົດໄວ້ 14 ວັນ ຕາມ ມາດຕະການ

.

.

ຄວບຄຸມໂລກພ້ອມກັບສັກວັກຊີນ Pfizer ຫລື Johnson & Johnson ໃຫ້ທຸກຄົນກ່ອນສົ່ງຕົວໃຫ້ກັບປະເທດດ້ວຍ ຂໍຊົມເຊີຍ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລາວຢ່າງສຸດໃຈ

ຂ່າວທົ່ວໄປ