ເມືອງໝອກ, ແຂວງຊຽງຂວາງວັນນີ້ທີ່ບ້ານນໍ້າ ເກັງ (12 ມັງ ກອນ2021)

ເມືອງໝອກ, ແຂວງຊຽງຂວາງວັນນີ້ທີ່ບ້ານນໍ້າ ເກັງ (12 ມັງ ກອນ2021)

ເມືອງໝອກ, ແຂວງຊຽງຂວາງວັນນີ້ທີ່ບ້ານນໍ້າ ເກັງ (12 ມັງ ກອນ2021)

ຂ່າວທົ່ວໄປ