ເມົາແລ້ວຂັບ, ກັບລົດ ແລະ ຂັບສວນເລນເທິງທາງດ່ວນ,

ເມົາແລ້ວຂັບ, ກັບລົດ ແລະ ຂັບສວນເລນເທິງທາງດ່ວນ,

ເມົາແລ້ວຂັບຖືກຈັບ ຊຳ້ບໍ່ຫນຳ ຜູ້ກ່ຽວຊວນເຈົ້າຫນ້າທີ່ດື່ມເຫລົ້ານຳອີກ ເຫດການນີ້ ເກີດຂື້ນຢູ່ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ ວັງວຽງຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ເມສາ 2021, ຜູ້ຂັບຂີ່ທ່ານຊາຍທ່ານໜຶ່ງທີ່ຂັບຂີ່ລົດກະບະສີດຳ, ເມົາແລ້ວຂັບ, ກັບລົດ ແລະ ຂັບສວນເລນເທິງທາງດ່ວນ,

ເຊິ່ງໄດ້ດາດເລັກໜ້ອຍກັບລົດກະບະສີປອນທີ່ສັນຈອນຕາມທາງ, ອຸປະຕິເຫດຄັ້ງນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສະພາບເຫດການ: ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14  ເມສາ 2021 ເວລາປະມານ 10:30 ນາທີ. ຢູ່ເທິງທາງດ່ວນວຽງຈັນວັງວຽງ, ຢູ່ລະຫວ່າງຊ່ວງທາງສະຖານີບ້ານບົວໄປຫາສະຖານີໂພນຄຳ (ຢູ່ຈຸດກິໂລແມັດທີK38)

ໄດ້ມີລົດກະບະສີດຳຄັນໜຶ່ງກັບລົດເທິງທາງດ່ວນ, ຂັບຂີ່ສວນເລນ 30 ກວ່າກິໂລແມັດລະຫວ່າງທາງໄດ້ດາດກັບລົດກະບະສີປອນທີ່ສັນຈອນຕາມທາງປົກກະຕິ. ໂຊກດີຄືບໍ່ມີຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກອຸປະຕິເຫດຄັ້ງນີ້, ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນແວ່ນຂ້າງຂອງລົດທັງສອງຄັນຫັກອອກ.

ພະນັກງານບໍລິຫານທາງດ່ວນ ແລະ ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນໄດ້ກັກລົດທີ່ສວນເລນດັ່ງກ່າວຢູ່ທີ່ຈຸດສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍຫຼັງທີ່ລົດສວນເລນຖືກກັກໄວ້ແລ້ວ, ໂຕຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນມີກິ່ນເຫຼົ້າແຮງ, ປະກອບກັບເຫຼົ້າເຄິ່ງແກ້ວຢູ່ໃນລົດທີ່ຍັງບໍ່ທັນດື່ມໝົດ, ຫຼັງຈາກຜູ້ຂັບຂີ່ຖືກຕຳຫຼວດຈະລາຈອນກັກໂຕ

ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນຍັງຢູ່ສະພາບມືນເມົາທັງຍັງຊວນພະນັກງານບໍລິຫານທາງດ່ວນ ແລະ ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນດື່ມເຫຼົ້ານຳ, ຈາກນັ້ນ, ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນໄດ້ດຳເນີນການກວດກາທາດເຫຼົ້າຕໍ່ຜູ້ຂັບຂີ່, ຢືນຢັນໄດ້ວ່າຜູ້ຂັບຂີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ດື່ມສິ່ງມືນເມົາແລ້ວຂັບລົດ

ບໍລິສັດທາງດ່ວນ ລາວຈີນ ຈຳກັດ ຂໍເຕືອນມາຍັງນັກຂັບຂີ່ທຸກທ່ານ, ອຸປະຕິເຫດຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ວ່າ:1. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເມົາແລ້ວຂັບ2. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກັບລົດຢູ່ເທິງທາງດ່ວນ3. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂັບຂີ່ສວນເລນເທິງທາງດ່ວນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ