ຂ່າວດີ.! ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງປີ 2021 ແຕ່ປັບຂື້ນ 18ຄັ້ງ

ຂ່າວດີ.! ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງປີ 2021 ແຕ່ປັບຂື້ນ 18ຄັ້ງ

ຂ່າວດີ ! ປັບລົງລາຄານໍ້າມັນ ຄັ້ງທີ 3 ຂອງປີ 2021 (ປັບຂຶ້ນ 18 ຄັ້ງ) ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 2 ທັນວາ 2021

ລາຄານໍ້າມັນປັບລົງລາຄານໍ້າມັນຄັ້ງທີ3.

ຂ່າວທົ່ວໄປ