ສາທຸ! ຄວາຍ 8ຂາ 4ຫູ 1ຫົວ ກົດໄລ້ ກົດແຊ ຂໍໃຫ້ໂຊກໝານລໍ້າລວຍ

ສາທຸ! ຄວາຍ 8ຂາ 4ຫູ 1ຫົວ ກົດໄລ້ ກົດແຊ ຂໍໃຫ້ໂຊກໝານລໍ້າລວຍ

ເປັນເລື່ອງແປກປະຫຼາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ສໍາລັບແອັດອງແມ່ນບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ

ໃຜເຫັນຂ່າວນີ້ ຂໍໃຫ້ກົດໄລ້ກົດແຊ ອອກໄປໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນນໍາກັນ.

ໂດຍເລື່ອງນີ້ແອັດເອງກໍ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃສ ເປັນຄວາຍນ້ອຍເກີດອອກມາມີ  8ຂາ 4ຫູ 1 ຫົວ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ