ແຈ້ງການສັ່ງໂຈະການຮຽນການສອນກ່ອນໄວຮຽນດ່ວນ

ແຈ້ງການສັ່ງໂຈະການຮຽນການສອນກ່ອນໄວຮຽນດ່ວນ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນອອກແຈ້ງການ ເລື່ອງ ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສໍາລັບການກະກຽມຈັດການຮຽນການສອນ, ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ, ແລະ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ຂອງໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ໄດ້ສະເໜີມານັ້ນແມ່ນໃຫ້ໂຈະໄປກ່ອນ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ, ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດCOVID ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ

ຂ່າວທົ່ວໄປ