ແຈ້ງການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານການດໍາເນີນການແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ

ແຈ້ງການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານການດໍາເນີນການແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ

ເຄື່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເລີ່ມມີການຊັກນໍາໄຟຟ້າຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ 8 ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ສ່ວນລະບົບຈ່າຍໄຟເໜືອຫົວ ແມ່ນຈະເລີ່ມຊັກນໍາໄຟຟ້າແຕ່ຕົ້ນເດືອນ 10 ວັນທີ 16 ເປັນຕົ້ນໄປເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນສາມາດເປີດການບໍລິການໄດ້ຕາມກໍານົດ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນການ, ສະນັ້ນ, ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງເຕືອນມາຍັງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນທັງປວງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດ້ານຄວາມປອດໄພດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ຫ້າມລັກ, ທໍາລາຍສາຍເຄເບິ້ນ, ສາຍໄຟຂອງທາງລົດໄຟ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນລະບົບຈ່າຍໄຟເໜືອຫົວ ແລະ ເຄື່ອງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າອື່ນໆ ຢ່າງເດັດຂາດ. ກໍລະນີຫາກພົບເຫັນ ນອກຈາກຈະໃຫ້ຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດແລ້ວ ຍັງຈະຕ້ອງມອບໃຫ້ໜ່ວຍງານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ
  2. ມວນຊົນໃນສັງຄົມ ຖ້າຫາກພົບເຫັນເຄື່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າຂອງທາງລົດໄຟຖືກລັກ, ທໍາລາຍ, ມ້າງເພ, ເກີດອັກຄີໄຟ ແລະ ອື່ນໆ, ກະລຸນາລາຍງານຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນສະຖານີທີ່ໃກ້ຄຽງ ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງທາງລົດໄຟທັນທີ.
  3. ຫ້າມຖິ້ມ ຫຼື ໂຍນ ວັດຖຸສິ່ງຂອງໃສ່ລະບົບຈ່າຍໄຟເໜືອຫົວຂອງທາງລົດຢ່າງເດັດຂາດ, ຫ້າມປັດສະວະໃສ່ສາຍສົ່ງໄຟເໜືອຫົວທີ່ຢູ່ບໍລິເວນຂົວເທິງທາງລົດໄຟເດັດຂາດ.
  4. ຫ້າມປ່ອຍວ່າວ, ລູກປູມເປົ້າ ແລະ ວັດຖຸທີ່ສາມາດລອຍໃນອາກາດພາຍໃນຂອບເຂດ 500 ເເມັດ ທັງສອງເບື້ອງຂອງລະບົບຈ່າຍໄຟເໜືອຫົວ ຢ່າງເດັດຂາດ
  5. ຫ້າມປີນໄຕ່ຂຶ້ນເສົາໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ຕາມທາງລົດໄຟ ຫຼື ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕ່າງໆໃສ່ເທິງເສົາໄຟຟ້າ.
  6. ຫ້າມຂຸດດິນ, ຕອກເສົາເຂັມ, ເຈາະຂຸດຄົ້ນ ຫຼື ປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນ, ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ວັດຖຸຕ່າງໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງທາງລົດໄຟ ພາຍໃນຂອບເຂດ 20 ເເມັດຂອງເສົາໄຟຟ້າ ແລະ ຫ້າມດຶງສາຍໄຟ, ສາຍເຄເບິ້ນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຕາມແລວທາງລົດໄຟຢ່າງເດັດຂາດ.
  7. ຫ້າມສໍາຜັດກັບລະບົບໄຟຟ້າສາຍສົ່ງກາງຫາວຂອງທາງລົດໄຟຢ່າງເດັດຂາດ
  8. ຖ້າຫາກພົບເຫັນສາຍໄຟລະບົບຈ່າຍໄຟເໜືອຫົວຂາດ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຂອງມັນມີການເປ່ເພເສຍຫາຍ ຫຼື ມີປາຍຂອງສາຍໄຟ,ສາຍເຊືອກ ແລະ ວັດຖຸຕ່າງໆທີ່ແຂວນຫ້ອຍຢູ່ເທິງລະບົບຈ່າຍໄຟເໜືອຫົວ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄປສໍາຜັດເດັດຂາດ ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງຄວາມປອດໄພ 10 ແມັດ ຂຶ້ນໄປ ຖ້າຫາກພົບເຫັນສິ່ງຜິດປົກກະຕິຕ້ອງລາຍງານຕໍ່ສະຖານີທີ່ໃກ້ຄຽງໃຫ້ທັນເວລາ.
  9. ຫ້າມຈູດປ່າ, ລ້ຽງສັດ, ປູກພືດພັນ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆ ພາຍໃນຂອບເຂດຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງແລວທາງລົດໄຟຢ່າງເດັດຂາດ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແລະ ການແລ່ນລົດໄຟ
  10. ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ເເມ່ນພະນັກງານທາງລົດໄຟ, ຫ້າມເຂົ້າໄປໃນຮົ້ວປ້ອງກັນຂອງທາງລົດໄຟ ແລະ ສະຖານນີໄຟຟ້າແບບຂັບເຄື່ອນຂອງທາງລົດໄຟຢ່າງເດັດຂາດ, ຫ້າມເຂົ້າໄປຫຼິ້ນ, ລ້ຽງສັດ ຫຼື ຢືນຈຶ້ງຢູ່ພາຍໃນເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຢ່າງເດັດຂາດ.

11. ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານທາງລົດໄຟ, ຫ້າມເຂົ້າໄປໃນອາຄານຄວບຄຸມລະບົບໄຟຟ້າຂອງທາງລົດໄຟຢ່າງເດັດຂາດ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຈັບສະວິດສ໌ ຫຼື ປຸ່ມຕ່າງໆເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາເນີນງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ນໍາໄປສູ່ບັນຫາຄວາມປອດໄພຂອງການຂັບຂີ່ຂອງລົດໄຟ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຄົນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ