ແຈ້ງການ ຫ້າມປຸກສ້າງ, ຕໍ່ເຕີມ ຊື້-ຂາຍ ຈຳນອງ ຫລື ໂອນສິດ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄຫມ (Smart city ) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ແຈ້ງການ ຫ້າມປຸກສ້າງ, ຕໍ່ເຕີມ ຊື້-ຂາຍ ຈຳນອງ ຫລື ໂອນສິດ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄຫມ (Smart city ) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຫ້ອງວ່າການ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 083/ຫວນວ ລົງວັນທີ 10.11.2021 ເລື່ອງ ຫ້າມປຸກສ້າງ, ຕໍ່ເຕີມ ຊື້-ຂາຍ ຈຳນອງ ຫລື ໂອນສິດ ຢູ່ຂອບເຂດໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທັນສະໄຫມ (Smart city ) ນະຄອນຫລວງວຽງຈັ້ນ ເຊີ່ງກວມ 2 ເມືອງ ຄື: ໄຊເສດຖາ 5ບ້ານ ແລະ ຫາດຊາຍຟອງ 7 ບ້ານ

ລາຍລະອຽດຕາມຝບແຈ້ງການລຸ່ມນີ້

ຂ່າວທົ່ວໄປ