ແຈ້ງຂ່າວຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ກົດອ່ານ

ແຈ້ງຂ່າວຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ກົດອ່ານ

ຄະນະສະເພາະກິດແຈ້ງຂ່າວວັນນີ້ 05 ກໍລະກົດ 2021, ມື້ຜ່ານມາໄດ້ກວດວິເຄາະທັງໝົດ 843 ຕົວຢ່າງ.”

(1). ຜົນການວິໄຈພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19  ຈຳນວນ (+ 56 ) ກໍລະນີ ແລະ ລວມສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ( 2,300 ) ກໍລະນີ

1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (+ 04) ກໍລະນີ ” (+03 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ (+01 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນທີ່ຕິດພັນກັບຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊື້ອໃນກຸ່ມສ່ຽງໄລຍະຜ່ານມາຈາກຈຳນວນການວິເຄາະທັງໝົດ 107 ຕົວຢ່າງ,

2. ແຂວງວຽງຈັນ (+ 11 ) ກໍລະນີຊຸມຊົນ ເມືອງໂພນໂຮງ,

3. ແຂວງຄຳມ່ວນ (+ 01 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;

4. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (+ 08 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

5. ແຂວງຈຳປາສັກ (+ 32 ) ກໍລະນີນຳເຂົ້າ ທີ່ພັກຢູ່ສູນກັກກັນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;

(2). ປິ່ນປົວຫາຍດີລວມສະຖິຕິທັງໝົດ ( 2,013 ) ກໍລະນີ;

(3). ຍັງຮັບການປິ່ນປົວ (  ) ກໍລະນີ;

(4). ຈຳນວນຜູ້ເສັຍຊີວິດ, ລວມສະຖິຕິ (03) ກໍລະນີ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ