ແບກຶຕື່ນເຕັ້ນເຫັນຕົນເອງອອກທີວີຊ່ອງ7

ແບກຶຕື່ນເຕັ້ນເຫັນຕົນເອງອອກທີວີຊ່ອງ7

ຫຼາຍຄົນຮູ້ດີ ທ້າວ ບິກໃຫຍ່ ສີຫາລາດ ສິດທິສານ ຫຼື ແບກຶເຈົ້າຂອງເພງ ຫຼາຍຮ້ອຍວິວ ຫຼາຍໆເພງ(ຊອກຟັງເດີ່) ຜ່ານມາລາວໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະແດງຮູບເງົາ ຮັກ ມະຍອມມະແຍມ ຂອງອ້າຍເຈ້ຍປາຊີຟິກ ເຊິ່ງທາງຊອງ 7 ໄດ້ເອົາມາອອກລາຍການສົດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຊົມຕົນເອງຢູ່ ແລ້ວຖ່າຍຮູບລົງເພຈມີດັ່ງນີ້

.

.

.

.

.

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ