ແມ່ຕູ້ໄວ 94 ປີຄົ້ນພົບຕົວເອງສ້າງທຸລະກິດມີແນວຄິດສ້າງສັນຈົນກາຍເປັນສີນຄ້າ

ແມ່ຕູ້ໄວ 94 ປີຄົ້ນພົບຕົວເອງສ້າງທຸລະກິດມີແນວຄິດສ້າງສັນຈົນກາຍເປັນສີນຄ້າ

CEO ເປັນຕຳແໜ່ງສູງສຸດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ບໍ່ອີຫຼີບໍໄດ້ເປັນເດີ້! ແຕ່ແມ່ຕູ້ບຸນຊຸ່ມຄົນນີ້ແມ່ນ CEO ໂຕເອງ ເຖິງວ່າອາຍຸຈະຍ່າງເຂົ້າ 94 ປີແລ້ວແຕ່ຍັງຫ້າວຫັນ ແລະມີແນວຄິດສ້າງສັນ ນຳເອົາເປືອກກ້ວຍມາຜະລິດເປັນຖາດ, ເປັນຈານໃສ່ອາຫານແທນພາຊະນະປະເພດໂຟມ, ປລາສະຕິກ ທີ່ບໍ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ເວົ້າກັນວ່າຕອນນີ້ມີຍອດສັ່ງຊື້ເປັນພັນໆຊິ້ນພຸ້ນລະ

ເບິ່ງໄວ້ເປັນບົດຮຽນ ເພື່ອທ່ານຈະຫັດນຳມາໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເປືອກກ້ວຍທີ່ແມ່ຕູ້ບຸນຊູ່ມເອົາມາເຮັດເປັນພາຊະນະໃສ່ອາຫານນັ້ນແມ່ນເປືອກທີ່ລຸດຈາກຕົ້ນແລ້ວກໍ່ເອົາມາເສີມເຕີມແຕ່ງໃຫ້ເປັນຈານງາມໆສາມາດໃສ່ອາຫານໄດ້ ແລ້ວພວກເຮົາເດ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຕ່ອຍກັບໄຟໃສ່ຫາຍໄປໃນພິບຕາແມ່ນບໍ

ສິນຄ້າຈາກເປືອກກ້ວຍຂອງແມ່ຕູ້ບຸນຊຸ່ມນັ້ນ ສາມາດເອົາໃນໃສ່ອາຫານທັງໃນຮູບແບບຮ້ອນ ຫຼື ເຢັນກໍ່ໄດ້ ທີ່ສຳຄັນໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ 7-8 ຄັ້ງຈິ່ງຖີ້ມ, ສ່ວນເວລາລ້າງກໍ່ພຽງແຕ່ອາໄສ ແດດຫຼື ລົມພັດໃສ່ກໍ່ແຫ້ງສະບາຍແລ້ວ

ຕາມຂ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທຳອິດແມ່ຕູ້ເຮັດອອກມາໃຊ້ພາຍໃນຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍ້ອນຫຼານເຫັນວ່າຖ້າຂາຍໄດ້ອາດຈະເປັນອີກຊ່ອງທາງໜຶ່ງໃນການສ້າງລາຍໄດ້ສູ່ຄອບຄົວ, ຫຼານຈິ່ງໃຂ້ຊ່ອງທາງອອນລາຍ ໂພສຂາຍຫຼິ້ນໆ ປະກົດວ່າມີຄົນສົນໃຈຢາກຊື້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຕອນນີ້ຍອດສັ່ງຊື້ທະລຸລະດັບ 3.000 ຊິ້ນໄປເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຮັກສາມາດຕະຖານ ຕູ້ຕ້ອງເປັນລົງມືເອງເທົ່ານັ້ນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ