ໂບດຄຣິສຕຽນທີ່ມີອາຍຸ 148 ປີປ່ຽນເປັນວັດໃນສາສະ ໜາ ພຸດ

ໂບດຄຣິສຕຽນທີ່ມີອາຍຸ 148 ປີປ່ຽນເປັນວັດໃນສາສະ ໜາ ພຸດ

ໂບດຄຣິສຕຽນທີ່ມີອາຍຸ 148 ປີທີ່ເມືອງ Newcastle, ປະເທດອັງກິດ, ໄດ້ປ່ຽນເປັນວັດໃນສາສະ ໜາ ພຸດ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ