ໂຮງໝໍເມືອງໂພນທອງໄດ້ສຳເລັດການຜ່າຕັດເກີດລູກຄົນເຈັບຕິດໂຄວິ

ໂຮງໝໍເມືອງໂພນທອງໄດ້ສຳເລັດການຜ່າຕັດເກີດລູກຄົນເຈັບຕິດໂຄວິ

ໃນວັນທີ 4ສິງຫາ 2021 ສູນປີ່ນປົວກໍລະນີຕິດເຊື້ອcovid-19 Cesarean section ໂຮງໝໍເມືອງໂພນທອງໄດ້ສຳເລັດການຜ່າຕັດເກີດລູກຄົນເຈັບຕິດໂຄວິດ ຄົນເຈັບ COVID positive ຍ້ອນທ່າສະເໜີຜິດປົກກະຕິ. ເດັກເກີດເພດຊາຍ 3300 ກຣາມ ປອດໄພທັງແມ່ ແລະ ເດັກ

.

.

ທີມທ່ານຫມໍຜ່າຕັດນໍາໂດຍ ດຣ ຄຳຮູ້ ຄຳຜາສຸກ, ດຣ ສອນພະຈັນ ຊ່ຽວຊານ ປະສູດພະຍາດຍິງ ດຣ ກູເຫວດ ວົງເພີງເເພງແພດຊ່ຽວຊານພາຍນອກ ດຣ ຄຳຜົງ ແພດຊ່ຽວຊານວາງຢາສະຫຼົບ  ພປຕ ພູສີນ ສີປະກາຍຄຳ ພບສຸກສະຫວັນ ສີລິວັນ  ພບ ວາດສະໜາ ປັດຊາວົງ ພບ ອານຸລັກ ໄຊຍະສິດ.ຂໍຊົມເຊີຍຜົນສຳເລັດ

ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທຸກໆທ່ານສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາທັງໝົດຢູ່ສູນໂພນທອງມີ 25 ກໍລະນີ ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ຕິດເຊື້ອມີ 20 ກໍລະນີໃດ້ເກີດທໍາມະຊາດແລ້ວ 4 ກໍລະນີໃດ້ຜ່າຕັດເກີດລູກ 1 ກໍລະນີ  ແມ່ຍິງຖືພາເປັນແຮງງານກັກໂຕທີ່ບໍ່ທັນຕິດເຊື້ອ ທີ່ແມ່ນກຸ່ມສ່ຽງ . ມີ 5 ກໍລະນີໄດ້ເກີດລູກທຳມະຊາດ 1 ກໍລະນີ

ໄດ້ຜ່າຕັດເກີດລູກ 1 ກໍລະນີ ເດັກຫລັງເກີດທຸກຄົນແມ່ນໃດ້ໃຫ້ຢູ່ນໍາແມ່ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ກິນນົມແມ່ເດັກເກິດມາຈະໄດ້ເກັບໂຕຢ່າງພາຍໃນ 24 ຊມ ແລະ ມື້ທີ 14 ໃນໄລຍະຕິດຕາມຜ່ານມາຍັງບໍ່ພົບວ່າມີເດັກຕິດເຊື້ອຈາກແມ່ ໂດຍ ດຣ ຄຳພະສຸກ ບົວເຄນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ