ໃຜຜິດໃຜຖືກ ເມື່ອພໍ່ຄ້າບອກລູກຄ້າແນວນີ້

ໃຜຜິດໃຜຖືກ ເມື່ອພໍ່ຄ້າບອກລູກຄ້າແນວນີ້

 

ໃຜຜິດໃຜຖືກ ເມື່ອພໍ່ຄ້າບອກລູກຄ້າແນວນີ້

.

.

ຂ່າວທົ່ວໄປ