ໄອ ຮາກຖອກທ້ອງ ເສຍຊີວິດກະທັນຫັນ

ໄອ ຮາກຖອກທ້ອງ ເສຍຊີວິດກະທັນຫັນ

ຂໍອານຸຍາດເຈົ້າຂອງFacebookເດີບໍ່ມີຜູ້ໃດຢາກໃຫ້ເກີດນຳຄອບຄົວຕົວເອງຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳເດີທີ່ເສຍລູກໃປພວມເປັນຕາຮັກຕາແພງຂໍໃຫ້ນາງລູກນ້ອຍຄົນນີ້ໃປດີເດີໃປບ່ອນເຂົ້າປານົມເຂົ້າຫນົມບໍ່ໃດ້ຊື້ເດີພະຍາດຜູ້ກ່ງວມີອາການໄອຮາກຖອກທ້ອງໃປຮອດໂຮງແມ່ນໃດ້ເສຍແລ້ວ..ເສຍໃຈນຳເດິແລະຂໍເປັນແຮງໃຈໃຫ້ແມ່ແອນ້ອຍສູ້ແລະເຂັມແຂງເດີ

ຂ່າວທົ່ວໄປ