ຢ່າຫາທຳ ດັງໄຟໃນຮ້ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜາວເຢັນ ກະຄືເຫັນໜີເກືອບບໍ່ທັນ

ຢ່າຫາທຳ ດັງໄຟໃນຮ້ານ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜາວເຢັນ ກະຄືເຫັນໜີເກືອບບໍ່ທັນ

ທີ່ຫວຽດນາມ ອາກາດໜາວຫຼາຍ 17ອົງສາເລີຍອອກໄອເດຍຫາແນວມາເຮັດໃຫ້ ອຸ່ນໃນຮ້ານລ່າສຸດ.

ກະຄືເຫັນ ໜີເກືອບບໍ່ທັນ ຈິບຫາຍ ແລ້ວ ຢ່າຫາທໍາ

ແຊ໌ເຕີຶີອນ ກັນຢ່າຫາເຮັດເດີ ອັນຕະລາຍຫຼາຍ

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ