ເວລາຮ່ວມຮັກ ຍ້ອນຫຍັງຜູ້ຍິງຕ້ອງສົ່ງ ສຽງຮ້ອງຄາງ ອ່ານໄປພ້ອມກັນເລີຍເດີ

ເວລາຮ່ວມຮັກ ຍ້ອນຫຍັງຜູ້ຍິງຕ້ອງສົ່ງ ສຽງຮ້ອງຄາງ ອ່ານໄປພ້ອມກັນເລີຍເດີ

5 ເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຍິງຕ້ອງສົ່ງ ”ສຽງຮ້ອງຄາງ” ເວລາມີເພດສຳພັນ ຍ້ອນຫຍັງ ? ໄປ..ອ່ານນຳກັນເລີຍ

1. ຄາງເມື່ອປະຕິກິລິຍາອັດຕະໂນມັດທີ່ເພີ່ງພໍໃຈ

ເມື່ອນັກຮຽນເຮັດການບ້ານໄດ້ດີ ນາຍຄູກໍ່ຕ້ອງຊົມເຊີຍແມ່ນບໍ່? ອັນນີ້ກໍ່ຄ້າຍໆກັນເມື່ອທ່ານຊາຍເຮັດໄດ້ດີ ແນ່ນອນ ສາວໆກໍ່ຕ້ອງຊື້ນຊົມ ແຕ່ຈະຊົມເປັນຄຳເວົ້າແບບຕົງໆມັນອາດຍາກເກີນໄປເລີຍຊື້ນຊົມແບບສຽງຮ້ອງນີ້ແຫຼະ.

2. ຄາງເມື່ອປະຕິກິລິຍາອັດຕະໂນມັດຮູ້ສືກເຈັບ ແນ່ນອນ ການເຮັດກິດຈະກຳບາງຢ່າງຂອງທ່ານຊາຍບາງເທື່ອກໍ່ອາດເຈັບໄດ້ຄືກັນ

3. ຄາງເພື່ອເພີ່ມອາລົມໃຫ້ຕົວເອງ ມື້ໆໜື່ງຂອງສາວໆທີ່ຜ່ານໄປບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍໆ ໃສຈະຕ້ອງພົບຫົວໜ້າ,ລູກຄ້າແລະອື້ນໆ ແນ່ນອນອາດມີຄວາມຄຽດສະສົມ ການຮ້ອງຄາງອາດເປັນການປົດປ່ອຍອາລົມແບບໜື່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຄຽດເຫຼົ່ານັ້ນໝົດໄປແລະໄຟຮັກຈະລຸກຂື້ນໄດ້ຢ່າງວ້ອງໄວ

4. ຄາງເພື່ອເພີ່ມອາລົມໃຫ້ທ່ານຊາຍ ທ່ານຊາຍຄົນໃດເຄີຍມີເຊັກແບບມິດງຽບແດ່ລະ!ຖ້າຫາກບໍ່ມີສຽງໃດເລີຍນັ້ນແຫຼະຄຳຕອບວ່າ ທ່ານກຳລັງມີເພດສຳພັນ!! ບໍ່ແມ່ນອ່ານໜັງສືຢູ່ໃນຫ້ອງສະໝຸດ ດັ່ງນັ້ນສຽງຈີ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການມີເຊັກສະເໝີ

5. ຄາງເພື່ອຄວາມເລົ້າລ້ອນ ເລົ້າລ້ອນອາລົມແດ່ ມີສຽງຄາງມັນເຮັດໃຫ້ເບີ່ງຄືວ່າມີອາລົມໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ

ການມີຄວາມສໍາພັນ: ເປັນເລື່ອງປົກະຕິທີ່ຄູ່ຮັກທີ່ຄົບກັນມາຫລາຍປີ ຫລືແຕ່ງງານກັນມາດົນແລ້ວ ອາດຈະມີເພດສໍາພັນກັນຫນ້ອຍລົງ ໂດຍອາດມີເຫດຜົນມາຈາກຫລາຍໆປັດໃຈເຊິ່ງຖ້າເປັນແນວນີ້ຕໍ່ໄປອາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ໄດ້ ເພາະເຫດນີ້ຫລາຍຄູ່ຈຶ່ງເກີດຄວາມສົງໄສຂື້ນມາວ່າຄົນເຮົາຄວນມີເພດສໍາພັນຫລາຍຫນ້ອຍສໍ່າໃດ ຈຶ່ງຈະດີຕໍ່ສຸກຂະພາບແລະຊີວິດຄູ່ ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່

5 ຂໍ້ດີທີ່ຄວນມີເພດສຳພັນທຸກໆມື້ (ສຳລັບຄົນມີຄູ່)

1.ບັນລຸຄວາມຢາກດຸໆ ບອກລາມະເຮັງໄດ້ : ການຫຼັ່ງອະສຸຈິດຸໆ ກໍ່ປຽບຄືການເຮັດຄວາມສະອາດທໍ່ຂອງເຈົ້າເອງ ເຊີ່ງກໍ່ມີຜົນການວິໄຈອອກມາຢືນຢັນວ່າ ຄົນທີ່ຫຼັ່ງນ້ຳອະສຸຈິ ຫຼາຍກວ່າ 21 ເທື່ອຕໍ່ເດືອນ ຈະມີໂອກາດເປັນມະເຣັງຕ່ອມລູກໝາກໜ້ອຍກວ່າຄົນທີ່ຫຼັ່ງພຽງ 4-7 ເທື່ອຕໍ່ເດືອນ

2.ຟື້ນຟູຈິດໃຈໃຫ້ຫາຍຈາກຄວາມເສົ້າ : ມື້ໃດ ຈະມີເລື່ອງຫຍັງມາມາເຮັດໃຫ້ຄຽດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສົ້າໄດ້ ແຕ່ການມີເຊັກໃນທຸກໆມື້ ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຫາຍຈາກຄວາມເສົ້າໄດ້ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈແຂງແຮງໄດ້ອີກດ້ວຍ ເພາະການມີເຊັກ ຈະຊ່ວຍຫຼັ່ງຮໍໂມນອອກມາຫຼາຍຊະນິດ ຮໍໂມນເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງມີຮໍໂມນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າອາລົມດີອີກດ້ວຍ ການມີເຊັກ 2-3 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ ຍັງຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນໂລກຫົວໃຈວາຍ ແລະ ໂລກເສັ້ນເລືອດໃນສະໝອງອີກດ້ວຍ

3.ຊ່ວຍຊະລໍອາຍຸເທີງໃບໜ້າ : ການມີເຊັກ ເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າເດັກລົງໄດ້ເກືອບ 10 ປີ ເພາະວ່າຮໍໂມນເພດຊາຍທີ່ຫຼັ່ງອອກມາເປັນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍຕໍ່ດ້ານຮິ້ວຮອຍໄດ້ດີກວ່າຄຣີມທົ່ວໆໄປອີກ ໂດຍເກືອບ 50% ຜູ້ທີ່ມີເຊັກ 2-3 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ ຈະອ່ອນເຍົາກວ່າຜູ້ທີ່ເຊັກເດືອນລະເທື່ອ

4.ການມີເຊັກ ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼັບງ່າຍຂຶ້ນ : ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຄົງຄິດວ່າເປັນເພາະຄວາມເມື່ອຍ ຈາກການມີເຊັກ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼັບໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ແທ້ໆແລ້ວບໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນແທ້ໆແລ້ວສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼັ່ງໄດ້ງ່າຍນັ້ນຄືຮໍໂມນ Oxytocin ແລະ Prolactin ເຊີ່ງ 2 ຮໍໂມນນີ້ລະທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຮົາຫຼັບງ່າຍຂຶ້ນເພາະມັນຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍນັ້ນເອງ

5.ມີເຊັກ ຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າທີ່ການງານດີຂຶ້ນ : ຂໍ້ນີ້ຢ່າເຂົ້າໃຈຜິດເດີ ເພາະແທ້ໆແລ້ວການ ມີເຊັກໃນຄືນກ່ອນທີ່ຈະມີການເວົ້າໃນທີ່ສາທາລະນະ ຫຼື ຈະນຳສະເໜີງານ ຈະຊ່ວຍລົດຄວາມປະມາດຕື່ນເຕັ້ນ ຄຽດຫຼືຄວາມດັນໂລຫິດໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາໝັ່ນໃຈຂຶ້ນ ແລະ ຖ້າເຮົາໝັ່ນໃຈເລື່ອງດີໆກໍ່ຕາມມາ.

ໂດຍນັກວິໄຈເລື່ອງເພດໄດ້ເຮັດການສໍາຫລວດ ແລະ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຈົນພົບວ່າ ຄ່າຄວາມຖີ່ສະເລ່ຍທີ່ດີໃນການມີເພດສໍາພັນຂອງຄົນທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18-29 ປີ ຄື 112 ຄັ້ງ/ປີ ຫລື ປະມານ 2 ຄັ້ງ/ອາທິດ ສ່ວນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫລາຍກວ່ານັ້ນຢູ່ທີ່ 69 ຄັ້ງ/ປີ ຖືວ່າເປັນການດີ ສະນັ້ນ ຄໍາຕອບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄໍາຖາມນີ້ຄື ເຮົາຄວນທີເພດສໍາພັນເມື່ອມີໂອກາດ ຫລື ມີຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ເຖິງວ່າຈະຮູ້ຢູ່ເຕັມເອິກວ່າການມີເພດສໍາພັນເປັນປະຈໍາຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສໍາພັນແຫນ້ນແຟ້ນ ແລະ ຊີວິດຄູ່ມີຄວາມສຸກຫລາຍຂື້ນ ແຕ່ການສໍາຫລວດຄູ່ຮັກທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວກັບພົບວ່າ ຄູ່ຮັກທີ່ມີເພດສໍາພັນ 4-5 ຄັ້ງ/ອາທິດ ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສຸກຫລາຍກວ່າ ຄູ່ຮັກທີ່ມີເພດສໍາພັນອາທິດລະຄັ້ງແຕ່ຢ່າງໃດ

ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການມີເພດສໍາພັນເປັນປະຈໍາໂດຍບໍ່ໄດ້ມາຈາກຄວາມປາດຖະຫນາແທ້ໆກໍ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນດີເຫລົ່ານັ້ນສະເຫມີໄປ ຊ່ວງເວລາທີ່ດີເໝາະສົມແມ່ນຕອນເຊົ້າໆ ເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ຮ່າງກາຍມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ຮໍໂມນເພດຊາຍພຸ້ງສູງຫລາຍທີ່ສຸດ ຫລື ຈະເປັນຊ່ວງເວລາກ່ອນນອນ ເພາະບໍ່ມີອັນໃດມາກົດດັນ

ອີກທັງຫລັງແລ້ວພາລະກິດກໍ່ຍັງສາມາດນອນກອດກັນຈົນຫລັບໄປພ້ອມກັນໄດ້ ແຕ່ການກໍາຫນົດເວລາອາດຈະບໍ່ໄດ້ຕອບໂຈດສໍາລັບຄູ່ຮັກທຸກຄູ່ສະເຫມີໄປ ດ້ວຍຄວາມຄຽດ ສະພາບຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ພ້ອມ ຫລື ປັດໃຈອື່ນໆ ອາດເຮັດໃຫ້ເພດສໍາພັນຄັ້ງນັ້ນກາຍເປັນຊ່ວງເວລາອັນຂົມຂື່ນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ເລື່ອງແບບນີ້ທັງສອງຄົນຕ້ອງຕົກລົງກັນໃຫ້ດີກ່ອນ

ສາລະໜ້າຮູ້