ແບບນີ້ກໍ່ມີ ພ/ງ ທີ່ເຮັດຕາມລຳພັງໃຈບໍເຮັດຕາມໜ້າທີ່

ແບບນີ້ກໍ່ມີ ພ/ງ ທີ່ເຮັດຕາມລຳພັງໃຈບໍເຮັດຕາມໜ້າທີ່

ຈາກເຟສ yajnpuagkim ໂພສ ແຊໃຫ້ ລັດຖະບານຄວນກວດກາ.

ຄືນແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖີ່ນພວກ ພ/ງ ທີ່ເຮັດຕາມລຳພັງໃຈບໍເຮັດຕາມໜ້າທີ່.

ຊອກຢູ່ຫາກິນແບບນີ້,ບ້ານເມືອງຈະຢູ່ກັນແນວໃດ?

ເບິ່ງຄລິບ

ທີ່ມາ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ