ໜຸ່ມໃຫຍ່ຈົບປະລິນຍາຕີ 4 ໃບ, ປະລິນຍາໂທ 1 ໃບ ຕັດສິນໃຈລາອອກຈາກວຽກຫັນສູ່ແນວທາງເສດຖະກິດແບບພໍພຽງ.

ໜຸ່ມໃຫຍ່ຈົບປະລິນຍາຕີ 4 ໃບ, ປະລິນຍາໂທ 1 ໃບ ຕັດສິນໃຈລາອອກຈາກວຽກຫັນສູ່ແນວທາງເສດຖະກິດແບບພໍພຽງ.

“ຂ້າພະເຈົ້າຮຽນຈົບ ໄດ້ປະລິນຍາຕີ 4 ໃບ, ໃບປະລິນຍາໂທດ້ານການບໍລິຫານອີກ 1 ໃບ” ໂດຍຈຸດເລີ່ມຕົ້ນກ່ອນຕັດສິນໃຈຫັນມາເຮັດອາຊີບກະສິກຳ ທີ່ຢືດແນວທາງການດຳລົງຊີວິດແບບພໍພຽງ ໂດຍເນັ້ນການເຮັດກະສິກຳອິນຊີເປັນຫຼັກ. ກ່ອນໜ້ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຮັດວຽກປັນຜູ້ອໍານວຍການສະຖານີລົດໄຟຟ້າແຫ່ງໜຶ່ງ ກິນເງິນເດືອນປະມານເຄິ່ງແສນບາດ ຫຼື ປະມານ 15 ລ້ານກີບ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີວຽກເສີມນອກອີກລວມໆແລ້ວກໍ່ປະມານ 1 ແສນບາດຕໍ່ເດືອນ ຫຼື ປະມານ 30 ລ້ານກີບ

ເຫດຜົນທີ່ເລືອກມາເດີນເສັ້ນທາງນີ້ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຄິດສະເໝີວ່າ “ເງິນບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງ ແຕ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງມາກ່ອນ” ແລະ ທີ່ສຳຄັນມີໃຈຮັກມັກເລື່ອງກະສິກຳມາແຕ່ດົນແລ້ວ ຈຶ່ງໃຊ້ເວລາຫວ່າງສຶກສາກ່ຽວກັບການກະສິກຳມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ສານເຄມີຕ່າງໆໃນພຶດຜັກ ເຊິ່ງພົບວ່າມີການຕົກຄ້າງຂອງສານ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຄົນໃນຍຸກປັດຈຸບັນ

ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕົວເມືອງໃຫຍ່. ເພາະຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ, ມີວຽກ, ມີເງິນ ແຕ່ໃນທາງກັບກັນ ຖ້າເຮົາຍັງຕ້ອງ ຊື້ພືດຜັກທີ່ມີສານຄົກຄ້າງມາບໍລິໂພກ ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກໜັກໆ ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຕ້ອງກຽມເພື່ອປິ່ນປົວໂຣກໄພຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະ ຕາມ ມາ. ເພາະສະນັ້ນ, ການທີ່ຫັນມາປູກຜັກກິນເອງ ແລະ ບໍ່ມີພະຍາດລົບກວນມັນຈະດີກວ່າບໍ? ເຊິ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕັດສິນໃຈ ມາເຮັດສວນກະສິກຳແບບພໍພຽງເຊັ່ນທຸກມື້ນີ້

ໝຸ່ມໃຫຍ່ທ່ານນີ້ມີນາມວ່າ ຍາຊີນ ບຸນມາເລີດ ຊາວກະສິກຳເຈົ້າຂອງສວນຮາວາ ອໍການິກຟາມ ຕຳບົນ ລຳພະຍາກາງ, ອຳເພີມວກເຫຼັກ ຈັງຫວັດ ສະຣະບູລີ ໄດ້ເລົ່າເຖິງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການລົງມືເຮັດອາຊີບກະສິກຳ. ເພີ່ນກ່າວວ່າມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ບໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກ ເພາະເຮົາໃຊ້ເວລາ ແລະ ທຸ້ມເທກັບມັນພໍສົມຄວນ ເພາະພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນສວນປູກເຂົ້າໂພດ ປູກມາດົນເຮັດໃຫ້ດິນເສື່ອມສະພາບ ຂາດ ຄວາມສົມບູນ, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງມາປັບປຸງດິນດ້ວຍການໃຊ້ອົງກອນຄວາມຮູ້ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກພູມປັນຍາຊາວບ້ານ ເພື່ອມາ ແກ້ໄຂ ໃຫ້ມັນດີຂຶ້ນ

ປັດຈຸບັນ, ຮາວາ ອໍການິກຟາມ ໄດ້ເດີນທາງຕາມເປົ້າໝາຍ ໃນການສ້າງຝັນເທິງເສັ້ນທາງກະສິກຳອິນຊີ ພ້ອມໆກັບການ ສ້າງສວນ ໃຫ້ເປັນສູນກາງຂອງຄົນທີ່ຮັກໃນການເຮັດກະສິກຳ ທີ່ເນັ້ນເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງສຸຂະພາບ ດ້ວຍກິດຈະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແນວທາງ ຂອງເສດຖະກິດພໍພຽງ. ການທີ່ມາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນສວນແບບນີ້ ມັນແຕກຕ່າງກັບການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ຢ່າງສິ້ນເຊິງ ມັນດີກວ່າທຸກຢ່າງ ເປັນຕົ້ນ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນມີນ້ອຍກວ່າ ເພາະຂອງກິນເກືອບທຸກຢ່າງເຮົາມີຢູ່ໃນສວນ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຊ້ຫຼັກການວ່າ “ປູກທຸກຢ່າງທີ່ກິນ ແລະ ກິນທຸກຢ່າງທີ່ປູກ” ຈະຊື້ຂອງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຜະລິດເອງບໍ່ໄດ້ ແລະ ທີ່ສຳຄັນສຸຂະພາບຈິດດີຫຼາຍ ເຊິ່ງມັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິນເຊິງກັບການດໍາລົງຊີວິດໃນຕົວເມືອງ

ຍາຊີນ ກ່າວວ່າ: ຮາວາ ອໍການິກຟາມໃນມື້ນີ້ ເຕັມໄປດ້ວຍກິດຈະກຳການກະເສດ ທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຈາກພື້ນທີ່ພຽງ 3,5 ໄລ່ ເພາະເນັ້ນການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກພື້ນທີ່ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ພື້ນທີ່ພຽງ 3,5 ໄລ່ ສາມາດປູກພືດໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ຫາກປະຕິບັດຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນການປູດພືດແບປະສົມປະສານ ບໍ່ແມ່ປູກປ່ອຍໄປຕາມທຳມະຊາດ ເຮົາຕ້ອງມີການຈັດການ ແລະ ດູແລ ຈຶ່ງຈະໃຫ້ຜົນດີ

ເນື້ອທີ່ 3,5 ໄລ່ ປະກອບມີຫຼາຍກິດຈະກໍາເຊັ່ນ: ມີສະຖານທີ່ລ້ຽງແບ້ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍ, ມີໜອງກັກເກັບນໍ້າ ເພື່ອໃຊ້ທາງການກະສິກຳ, ມີໜອງລ້ຽງປາ ແລະ ທີ່ເຫຼືອ 2,5 ໄລ່ ຈັດເປັນສະຖານທີ່ປູກພຶດຫຼາຍຊະນິດ ເຊິ່ງມີທັງຕົ້ນໄມ້ຢືນຕົ້ນ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ພືດຜັກສວນຄົວ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແຕ່ລະຢ່າງຂອງ ຮາວາ ອໍການິກຢາມ ຈ້ອງມີການເກື້ອກູນກັນ ໃຫ້ທຸກຢ່າງສາມາດສ້າງຜົນຕອບແທນເປັນລາຍໄດ້ໃນລະດັບທີ່ສາມາດຢູ່ໄດ້. ທ່ານ ຍາຊີນກ່າວ

ຂອບໃຈ, ຂໍ້ມູນຈາກ: www.sentangsedtee.com

ຂ່າວທົ່ວໄປ