10 ຂໍ້ຫ້າມ ບໍ່ຄວນເຮັດ ໃນໄລຍະບຸນ Tet ປີໃຫມ່ຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ຄົນລາວ ຄວນຮູ້ໄວ້ !!!

10 ຂໍ້ຫ້າມ ບໍ່ຄວນເຮັດ ໃນໄລຍະບຸນ Tet ປີໃຫມ່ຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ຄົນລາວ ຄວນຮູ້ໄວ້ !!!

ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ 10 ຂໍ້ຫ້າມ ບໍ່ຄວນເຮັດ ໃນໄລຍະບຸນ Tet ປີໃຫມ່ຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ຄົນລາວ ຄວນຮູ້ໄວ້ !!!ຂໍ້ທີ1: ຢ່າເຂົ້າເຮືອນຂອງຄົນຫວຽດນາມ ຕັ້ງແຕ່ເຊົ້າໃນມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່ຖ້າບໍ່ໄດ້ຖືກເຊີນມາກ່ອນ ຈາກເຈົ້າຂອງເຮືອນ ໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າມີພິທີຝັງສົບຄົນໃນຄອບຄົວໃນປີກາຍ ຫ້າມເຂົ້າເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ 3 ມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່.ເຫດຜົນນີ້ເພາະວ່າວັດທະນະທຳຄົນຫວຽດນາມ xôngnhà ຖ້າຄົນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມຄົນທຳອິດ ເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ມີຊື່ສຽງ,ຖານະຮັ່ງມີ ກໍ່ຈະໂຊກດີຕະຫຼອດປີ ປະເພນີນີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອາຊີຄືກັນ. ຂໍ້ທີ2: ຫ້າມໃສ່ເຄື່ອງນຸ່ງສີດຳ ແລະ ໂສ້ງສີຂາວ ຕາມຄວາມຄິດແຕ່ກ່ອນຂອງຄົນຫວຽດນາມ ເຄື່ອງນຸ່ງສີດຳ ແລະຂາວ ແມ່ນສີໄວ້ອາໄລງານສົບ, ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມີການຍອມຮັບ ເພາະວ່າຜູ້ຊາຍຈໍານວນຫຼາຍຈະໃສ່ເສື້ອສຸພາບສີຂາວມັດເນັກໄທ້ ຍົກເວັ້ນໂສ້ງສີຂາວ ສ່ວນສີແດງ ແມ່ນສີຂອງງານບຸນປີໃໝ່ ແລະ ຄວາມໂຊກດີ. ຂໍ້ທີ3: ພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງ ຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ເປັນມຸງຄຸນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອຸບັດຕິເຫດ, ຄວາມຕາຍ ຫຼື ງານສົບ ໃນມື້ປີໃໝ່,ໃຫ້ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ມື້ທຳອິດຂອງປີໃໝ່. ຂໍ້ທີ4:ຫຼີກລ່ຽງ ການໃຫ້ຂອງຂັວນບໍ່ວ່າຈະເປັນໂມງ, ແມວ, ຢາ, ນໍ້າມຶກ, ມີດຕັດ ແລະ ມີດ ເພາະວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຄິດເຖິງຄວາມໂຊກຮ້າຍໃນຊ່ວງປີໃໝ່.ຂໍ້ທີ5: ຖ້າຈື່ໄດ້ວ່າ ມີຄົນຢືມເງິນ ຫ້າມທວງໜີ້ ແລະ ຫ້າມໃຫ້ຄົນຢືມເງິນເດັດຂາດ !!! ຄົນຫວຽດນາມເຊື່ອວ່າຖ້າເຮັດສອງສິ່ງນີ້ ພວກເຂົາຈະຖືກຢືມເງິນ ແລະ ໃຊ້ເງິນຄືນໃນທ້າຍປີ. ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດ ຄືໃຈເຢັນ ແລະ ລໍຖ້າຈົນກວ່າຈະຮອດທ້າຍເດືອນ ຂໍ້ທີ6: ຫ້າມກິນປາມຶກ, ກຸ້ງ,ເປັດ, ສິ່ງທີ່ມີລົດຊາດສົ້ມ, ລົດເຜັດ ແລະ ຂົມຫຼາຍເກີນໄປ, ເພາະມີຄວາມເຊື່ອວ່າ ປາມຶກ ພົ້ນສີດໍາອອກມາ, ກຸ້ງຖອຍຫລັງໄດ້ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນຈະນໍາຄວາມບໍ່ດີ ແລະ ຄວາມບໍ່ກ້າວໜ້າ ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ. ຂໍ້ທີ7: ຫ້າມອະນາໄມ , ປັດກວາດເຮືອນ ຫຼື ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມໂຊກດີໜີໄປກັບຂີ່ເຫຍືອ ທາງທີ່ດີ ຄວນອະນາໄມເຮືອນ ຫຼັງຈາກປີໃໝ່ 3 ມື້ຂໍ້ທີ8: ຫ້າມເອົາສິ່ງທີກ່ຽວຂ້ອງກັບນໍ້າ ຫຼື ໄຟ ອອກຈາກບ້ານຂອງຄົນຫວຽດນາມ ເພາະຄ້າຍຄືກັບວ່າເອົາ ຄວາມອົບອຸ່ນ ໂຊກລາບ ແລະ ຊັບສົມບັດອອກຈາກເຮືອນເຂົາເຈົ້າ ຂໍ້ທີ9: ຫ້າມອອກເດີນທາງ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນວຽກ ໃນມື້ທີ 5 ຂອງປີໃໝ່ເພາະຄົນຫວຽດນາມຖືວ່າເປັນມື້ຄົບຮອບຂອງການເສຍຊີວິດ ຂອງບັນພະບຸລຸດ ຈະກັບມາຢາມເຮືອນຊານ ແລະ ຍັງເຊື່ອວ່າມື້ທີ 5,14,23 ຂອງເດືອນແມ່ນມື້ບໍ່ດີ. ມື້ທີ່ດີແມ່ນມີທຳອິດ,8,15,18 ຂຶ້ນກັບວ່າອາຍຸຂອງເຮົາ ທີ່ຈະຕັດສິນວ່າມື້ໃດດີທີ່ສຸດສຳລັບເຮົາ. ຂໍ້ທີ10: ຫ້າມຂ້າ ຫຼື ບຽດບຽນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຖ້າຢາກກິນໄກ່ ຫຼື ຊີ້ນ ໃຫ້ຊື້ ຫຼື ກຽມໄວ້ກ່ອນມື້ປີໃໝ່.ຫວັງວ່າຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບ ຜູ້ທີ່ຈະໄປເຮືອນພີ່ນ້ອງ, ໝູ່ ທີ່ເປັນຄົນຫວຽດນາມ ໃນຊ່ວງບຸນ Tet ປີໃໝ່ຊາວຫວຽດນາມຂໍ້ມູນຈາກ:  https://bit.ly/3a5oVgO ແປໂດຍ: FM 90

ຂ່າວທົ່ວໄປ