7 ບັນຫາສຳຄັນທີ່ລັດຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນໃນ5 ປີຕໍ່ໜ້າ

7 ບັນຫາສຳຄັນທີ່ລັດຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນໃນ5 ປີຕໍ່ໜ້າ

ຂປລ.ສະຫາຍທອງລຸນສີສຸລິດກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີXI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວທີ່ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ13 ມັງກອນ2021 ນີ້ວ່າ: 7 ບັນຫາສຳຄັນຕົ້ນຕໍທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນໃນ5 ປີຕໍ່ໜ້າຄື:

(1) ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນແລະການພັດທະນາຕາມທິດ3 ສາມສ້າງເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານສັງຄົມ(ລະຫວ່າງຄົນຮັ່ງມີແລະຄົນທຸກ, ຕົວເມືອງແລະຊົນນະບົດ), ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະ(ສຶກສາ, ສາທາ) ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອງຫລີກ.

(2) ແກ້ໄຂຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການເຕີບໂຕສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເອື່ອຍອີງໃສ່ແຕ່ການຂຸດຄົ້ນແລະນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ທັນມີປະສິດທີຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ, ຄຸນນະພາບຂອງການເຕີບໂຕບໍ່ສູງ, ບໍ່ທັນສາມາດກະຈາຍລາຍໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ຖານການຜະລິດບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ.

(3) ແກ້ໄຂຄວາມບອບບາງທາງດ້ານການເງິນ, ແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ການເກັບລາຍຮັບບໍ່ຄົບຖ້ວນແລະການຮົ່ວໄຫລບໍ່ສົມຄູ່ກັບຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ງົບປະມານບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຈຳເປັນຂອງການພັດທະນາ(ສ່ວນຫລາຍແມ່ນສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນ).

(4) ແກ້ໄຂຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເງິນຕາ: ດ້ານການຄ້າເຫັນວ່າມີເກີນດຸນ, ແຕ່ດຸນການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ(BOP) ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ, ລາຄາສິນຄ້າມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມສູງຂຶ້ນ(ເງິນເຟີ້) ແລະອັດຕາການແລກປ່ຽນມີການເໜັງຕີງໃນບາງໄລຍະພາໃຫ້ເກີດມີຕະຫລາດນອກລະບົບ.

(5) ແກ້ໄຂຜົນກະທົບການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນບັນຫາແຮງງານ(ການວ່າງງານ), ການຟື້ນຟູທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

(6) ແກ້ໄຂການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫັນເຂົ້າສູ່ການຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະເດັດຂາດລວມທັງການປັບປຸງແລະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການດຶງດູດການລົງທຶນ.

(7) ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີຈຸດສຸມ, ສົ່ງເສີມວິຊາຊີບແລະການຫັນເປັນຊ່ຽວຊານຕິດພັນກັບການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນຍຸກ4.0 ແລະວິຖີຊີວິດແບບໃໝ່(New Normal).

ຂ່າວທົ່ວໄປ