ຄົນປ່ວຍເປັນຫຍັງສະເດີດທົ່ວຫ້ອງເລີຍ ຄຣິບ

ຄົນປ່ວຍເປັນຫຍັງສະເດີດທົ່ວຫ້ອງເລີຍ ຄຣິບ

ພາບຈາກໃນຄຣິບເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຈົນສະເດີດສະດຸງຕື່ນເນື່ອງຈາກມີຄົນປ່ວຍຄົນໜຶ່ງກຳລັງນອນແລ້ວມີໝໍເຂົ້າໄປຫາແລ້ວເກີດອາການຮ້ອງຢ່າງສຸດສຽງ ຄິດວ່າລາວເປັນຫຍັງ ຊົມຄຣິບເລີຍ

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ