ປະກາດດ່ວນ…..! ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ປະກາດດ່ວນ…..! ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ປະກາດດ່ວນ ສຳລັບເພດຍິງ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ເປີດຮັບສະຫມັກເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງວັນທີ 22/12/2021 ການສຳພາດແມ່ນຈະເລີ່ມເວລາ 09:30 ຂອງວັນທີ25/12/2021

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ – ເພດຍິງ ອາຍຸ 18-26 ປີ – ລວງສູງ 1,50 ແມັດ ຂຶ້ນໄປ – ສຸຂະພາບແຂງແຮງ (ບໍ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວ) – ບໍ່ມີຮອຍລາຍສັກໃນຮ່າງກາຍ – ບໍ່ຈຳກັດລະດັບການສຶກສາ

ມີໃຈມັກໃນການເຮັດວຽກ(ດ້ານກະສິກຳ, ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ) ສຳລັບຫນ້າວຽກແມ່ນຢູ່ໂຮງງານແພັກຜັກໃສ່ກ່ອງ ສົ່ງຊູບເປີມາເກັດ

ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດມາລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ສູນບໍລິການຈັດຫາງານແຕ່ວັນປະກາດນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.

ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ອຸບມຸງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 250993, 021 222255

ແຟັກ: 021 222635

ອີເມລ: laosee@hotmail.co.th

ການສຳພາດຄັດເລືອກແມ່ນວັນທີ 25/12/2021 ເວລາ 9,30 ໂມງທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ(ປິດຮັບແບບຟອມວັນທີ 22/12/2021)

ຂ່າວທົ່ວໄປ