EU ຊ່ວຍເຫຼືອ  32 ຕື້ກີບເພື່ອແກ້ໂຄວິດ-19  ໃຫ້ ສປປ ລາວ 3 ປີ

EU ຊ່ວຍເຫຼືອ 32 ຕື້ກີບເພື່ອແກ້ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ສປປ ລາວ 3 ປີ

ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ສະໜອງທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ 2,8 ລ້ານເອີໂຣ ເຊິ່ງທຽບເທົ່າປະມານ 32 ຕື້ກີບ. ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ປີ (2021-2023) ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຕອບໂຕ້ກັບພະຍາດໂຄວິດ-19.ສະຫະພາບເອີຣົບ EU ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ WHO ໄດ້ຮ່ວມມືສະໜັບສະໜູນບັນດາປະເທດອາຊຽນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັມແຂງແກ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ.ເພື່ອເປັນການກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ກະກຽມຕໍ່ກັບການລະບາດພະຍາດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ບັນດາບູລິມະສິດຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະສອດຄ່ອງກັບແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ດ້ານສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດປີ 2020-2025 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຮຈ. ດຮ.ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານ ນາງ ອີນາ ມາຈູລໍນີແຕ່ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ດຣ. ມາກ ເຈຄອບສ໌ ຜູ້ຕ່າງໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 17 ມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ