ເສຍຫາຍໜັກ…ໂຈນຂຶ້ນເຮືອນປຸ້ນຊັບສິນກວດລຽບເສຍຫາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບຢູ່ແຖວທາງ 450 ປີ

ເສຍຫາຍໜັກ…ໂຈນຂຶ້ນເຮືອນປຸ້ນຊັບສິນກວດລຽບເສຍຫາຍກວ່າ 300 ລ້ານກີບຢູ່ແຖວທາງ 450 ປີ

ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2019 ໄດ້ເກີດມີເຫດຄົນຂີ້ນລັກໄດ້ຂື້ນເຮືອນແຖວບ້ານຈັດສັນທາງ 450 ປີ ເມື່ອເຂົ້າໄປແລ້ວໄດ້ຄົ້ນເຄື່ອງຂອງກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວ ແລະ ລັກເຄືອງປະດັບປະເພດຄຳຈຳນວນຫລາຍ ມູນຄ່າປະມານ 300.000.000 ກີບ (ສາມຮ້ອຍລ້ານກີບ)

ຜູ້ເສຍຫາຍເປັນຄົນຕ່າງແຂວງຫາກໍ່ມາຢູ່ວຽງຈັນໄດ້ປະມານ 4 ເຖີງ 5 ເດືອນ ແຕ່ກໍ່ມາຖືກໂຈນເຂົ້າມາລັກຊັບສິນ ສຳລັບຊັບສິນທີ່ເສຍຫາຍໄປຕອນນີ້ທີ່ເກັບກຳໄດ້ກໍ່ມີຄຳຕາມຮູບທີ່ເຫັນ  ຖ້າທ່ານໃດພົບເຫັນໂຈນເອົາໄປຂາຍລົບກວນແຈ້ງຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ

ສ່ວນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ແມ່ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ຍັງສືບສວນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ