ສາວໄວ 16 ຖືກພໍ່ແທ້ໆ ພາໜີໄປຢູ່ນໍາກັນຄືຜົວເມຍເປັນປີ ຊ້ຳສົ່ງຮູບອວດອາດີດເມຍເກົ່າ

ສາວໄວ 16 ຖືກພໍ່ແທ້ໆ ພາໜີໄປຢູ່ນໍາກັນຄືຜົວເມຍເປັນປີ ຊ້ຳສົ່ງຮູບອວດອາດີດເມຍເກົ່າ

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈາກບ້ານພັກເດັກແລະສະຕີ ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນຳກຳລັງເຂົ້າກວດສອບທີ່ບ້ານຫລັງຫນື່ງໃນ ຕ.ອ່າວລຶກໃຕ້ ອ.ອ່າວລຶກ(ປະເທດໄທ) ຫລັງຮັບແຈ້ງຈາກແມ່ລ້ຽງແລະແມ່ແທ້ໆ ຂອງເດັກຍີງໄວ 16 ປີ ວ່າຖືກພໍ່ແທ້ໆ ຂອງເດັກ ໄດ້ພາໄປຈາກຄອບຄົວຕັ້ງແຕ່ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ມາຫລີ້ອຢູ່ໃນຕຳບົນອ່າວລຶກໃຕ້

ເມື່ອໄປເຖີງພົບເດັກຍີງໄວ 16 ປີ ແລະ ພໍ່ຂອງເດັກອາຍຸ 42 ປີ ອາໄສອຢູ່ໃນບ້ານດັງກ່າວ ໂດຍມີແມ່ຂອງເດັກອາຍຸ 38 ປີ ບອກວ່າເດັກຖືກພາກມາແລະໄດ້ເຮັດບໍ່ດີກັບເດັກມາດົນແລ້ວ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈື່ງຄວບຄຸມຕົວໄປທີ່ ສພ.ອ່າວລຶກ ພ້ອມທັງແຈ້ງຄວາມໃຫ້ດຳເນີນຄະດີກັບພໍ່ຂອງເດັກ ແຕ່ທາງ ຕຣ. ແຈ້ງວ່າ ຍັງບໍ່ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ ຕ້ອງນຳເດັກໄປກວດຮ່າງກາຍ ຈື່ງໄດ້ປ່ອຢຕົວໄປກ່ອນພ້ອມເຮັດປະວັດໄວ້

ໂດຍຄະດີນີ້ ສືບເນື່ອງຈາກນາງນ້ອຍ ອາຍຸ 38 ປີ ພັນລະຍາຂອງທ້າວເອ ພໍ່ຂອງເດັກສາວໄວ 16 ປີ ໄດ້ຕິດຕາມທ້າຍເອ ຈົນກະທັ້ງຮູ້ວ່າຫນີມາຢູ່ທີ່ ຈ.ກະບີ່ ທັງທີ່ມີລູກນຳກັນ 2 ຄົນແລ້ວ ຈາກນັ້ນທ້າວເອ ໄດ້ສົາງຮູບໄປໃຫ້ວ່າຢູ່ກັບພັນລະຍາໃຫມ່ ເປັນເດັກສາວໄວ 16 ປີ ແຕ່ນາງນ້ອຍ ຈື່ໄດ້ວ່າຫນ້າຈະເປັນລູກລ້ຽງ ເຊີ່ງເປັນລູກແທ້ໆ ທີ່ນທ້າວເອ ເຄີຍມີພັນລະຍາອຢູ່ທີ່ ຈ.ພັງງາ ຈື່ງໄດ້ຕິດຕໍ່ກັນເມື່ອ 1 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ

 

ຈາກນັ້ນເມື່ອແມ່ແທ້ໆ ຂອງເດັກທີ່ຢູ່ ຈ.ພັງງາ ເຫັນຮູບຈື່ງຮູ້ວ່າລູກທີ່ຫາຍໄປດົນ 1 ປີ ກັບພໍ່ນັ້ນ ໄປຢູ່ກີນແບບສາມີພັນລະຍາ ຈື່ງໄດ້ອອກຕາມຫາແລະມາແຈ້ງຕໍ່ທາງ ອ.ອ່າວລຶກ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍກວດສອບໃຫ້ຈົນພົບວ່າທັງຄູ່ຢູ່ບ້ານເຊົ່າຫລັງຫນື່ງ ໃນ ຕ.ອ່າວລຶກໃຕ້ ຈື່ງນຳກຳລັງເຂົ້າຄົ້ນຫາແລະພົບຕົວດັງກ່າວ ເຊີ່ງຂະນະນີ້ເດັກ ຢູ່ໃນການດູແລຂອງແພດແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ບ້ານພັກເດັກ ເຊີ່ງຈະໄດ້ສອບສວນຕໍ່ໄປ

ຂ່າວທົ່ວໄປ