Selvaraj ຫົວໜ້າຄູຝຶກທີມຊາດໃຫ້ສຳພາດຫຼັງເກມນັດສຸດທ້າຍທີ່ທີມຊາດລາວ ເສຍໃຫ້ກຳປູເຈຍ 0-3

Selvaraj ຫົວໜ້າຄູຝຶກທີມຊາດໃຫ້ສຳພາດຫຼັງເກມນັດສຸດທ້າຍທີ່ທີມຊາດລາວ ເສຍໃຫ້ກຳປູເຈຍ 0-3

Selvaraj ຫົວໜ້າຄູຝຶກທີມຊາດໃຫ້ສຳພາດຫຼັງເກມນັດສຸດທ້າຍທີ່ທີມຊາດລາວ ເສຍໃຫ້ກຳປູເຈຍ 0-3

ທີມເຮົາມາແຂ່ງລາຍການນີ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງຫຍັງຫຼາຍ ແລະ ການກຽມທີມຂອງເຮົາກໍ່ບໍ່ມີເກມກະຊັບມິດຂອງທີມຊາດເລີຍ ອີກຢ່າງກໍ່ເປັນໂຊກບໍ່ດີທີ່ຈັບສະຫຼາກຢູ່ກຸ່ມທີ່ມີ 3 ທີມຊັ້ນນຳ

ຂ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະກົດດັນນັກກິລາຂອງຂ້ອຍ ໃນເລື່ອງຂອງຜົນການແຂ່ງຂັນ ແຕ່ເມື່ອທົວນາເມັ້ນການແຂ່ງຂັນດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ອາຍຸນ້ອຍກວ່າມີໂອກາດໄດ້ຫຼິ້ນ ແລະ ຮັບປະສົບການ ພ້ອມສະແດງໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນວ່າ ນີ້ຄືລະດັບທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງພົບພໍ້ ແລະ ກຽມໂຕສຳລັບໃນອານາຄົດ…

ຂ່າວທົ່ວໄປ